NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
DÁTOVÁ / ELEKTRONICKÁ
FYZICKÁ
PRIEMYSELNÁ ŠPIONÁŽ
ZÁLOHOVANIE
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Bezpečnosť /
Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti informačných systémov ponúkame riešenia, ktoré zabezpečia ochranu systému pred neautorizovaným prístupom a manipuláciou s dátami, vírusom, poškodeniu databáz následkom zlyhania hardvéru alebo živelnou pohromou ...

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®