NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
DÁTOVÁ / ELEKTRONICKÁ
FYZICKÁ
PRIEMYSELNÁ ŠPIONÁŽ
ZÁLOHOVANIE
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Bezpečnosť / Dátová / Elektronická /
Dátová / elektronická
Dátová / elektronická

Dátová bezpečnosť sa v poslednom období dostáva do povedomia. Vo väčšine prípadov sa jedná o antivírusovú, antispywarovú ochranu, ktorá sa týka hlavne koncových staníc. NWS je partnerom spoločnosti  ESET - jednotky na slovenskom trhu  antivírovej ochrany.

Táto problematika je však oveľa komplexnejšia. Treba brat do úvahy, že za posledných pár rokov sa počet pripojených počítačov, firiem, domácnosti niekoľkonásobne zmenil. Útoky ako aj samotná ochrana proti nim sa posunula na inú úroveň.

 

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®