NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
DÁTOVÁ / ELEKTRONICKÁ
FYZICKÁ
PRIEMYSELNÁ ŠPIONÁŽ
ZÁLOHOVANIE
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Bezpečnosť / Fyzická /
Fyzická

Základným faktorom ochrany údajov a majetku je FYZICKÁ bezpečnosť. Môže sa jednať o krádež samotného hmotného majetku, ako aj krádež dát, respektíve špionáž. Spoločnosť NWS poskytuje poradenstvo v tejto problematike ako aj realizáciu a inštaláciu samotných ochranných a monitorovacích prostriedkov. Od jednoduchších až po komplexné kamerové systémy s možnosťou vzdialenej správy a prístupu.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®