NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
DÁTOVÁ / ELEKTRONICKÁ
FYZICKÁ
PRIEMYSELNÁ ŠPIONÁŽ
ZÁLOHOVANIE
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Bezpečnosť / Priemyselná špionáž /
Priemyselná špionáž

Jednou z nekalých praktík konkurenčnej súťaživosti je žiaľ čim ďalej vo väčšej miere využívaná priemyselná špionáž  a používanie nekalých praktík. Štatisticky väčšina špionáže je realizovaná/zapríčinená (vedome/nevedome) vlastnými zamestnancami.  V tomto smere Vám vieme zabezpečiť poradenstvo, kontrolu, odhaľovanie, a ochranné praktiky proti väčšine spôsobov špionážnych techník.

Zisťovanie a detekcia priemyselnej špionáže
Zisťovanie a detekcia priemyselnej špionáže
Ochrana pred priemyselnou špionážou
Ochrana pred priemyselnou špionážou
© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®