NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
DÁTOVÁ / ELEKTRONICKÁ
FYZICKÁ
PRIEMYSELNÁ ŠPIONÁŽ
ZÁLOHOVANIE
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Bezpečnosť / Zálohovanie /
Zálohovanie

Zálohovanie dát (archivácia dát) je vytváranie záložnej kópie (kópií) dát. Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. Automatické zálohovanie môže byť priebežné alebo sa vykonáva v určitých časových intervaloch. Niektoré operačné systémy počas zálohovania umožňujú súbežne vykonávať zmeny v zálohovaných dátach, iné umožňujú ich v tom čase prezerať, ale nemožno ich meniť a niektoré neumožňujú ani to.

Medzi archiváciou a zálohovaním je jemný sémantický rozdiel. Archívna kópia slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v určitom čase. Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. Priebežné zálohovanie asi nemožno nazývať archiváciou.

Spoločnosť NWS poskytuje poradenské a vykonávacie služby v smere zálohovania dát na základe dlhodobých skúseností.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®