NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
VÝVOJ
HOTOVÉ PRODUKTY
SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA
SPRACOVANIE DÁT
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Aplikácie na mieru / Vývoj /
Vývoj

Jednou z hlavných zameraní spoločnosti NWS je vývoj rôznych aplikácií a systémov a ich následná integrácia do funkčného prostredia. Máme skúsenosti s databázovými riešeniami a rôznymi systémami spracovania dát, ako aj systémami riadenia prevádzky, výroby, projektovania atd.

Samozrejmosťou je integrácia do Vášho prostredia a prepojenie s ďalšími aplikáciami, dátovými úložiskami , prípadne migrácia existujúcich dát z pôvodných systémov do našich.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®