NWS
SOFTVÉR
NWS SOFTVÉR
OPERAČNÉ SYSTÉMY
OFFICE SOFTVÉR
INÝ SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Softvér / NWS softvér /
NWS softvér


Spoločnosť NWS sa zaoberá aj vývojom softvérových produktov, resp.  vytvára aplikácie šité na mieru podľa požiadaviek klienta v rôznych oblastiach. Či už sa jedná o rôzne databázové systémy alebo špecializovaný softvér pre riadenie, monitorovanie, vyhodnocovanie rôznych firemných, výrobných procesov.

NWS Softvér pre oblasť HR:

EduBaseEducation and Training database

EduBase je systém, ktorý prehľadným spôsobom eviduje, riadi a kontroluje absolvovania povinných (zákonom a zamestnávateľom stanovených) školení a certifikácií zamestnancov v spoločnosti.

Systém zároveň automatizovane plánuje a vyzýva na absolvovanie potrebných školení, sleduje ich dodržiavanie a úspešnosť. Implementovaný E-learning umožňuje vytváranie, on-line testovanie a následné automatizované vyhodnocovanie testov.

SackSYSEmployees assessment systemSackSYS
je systém, ktorý umožňuje prostredníctvom intuitívneho a prehľadného užívateľského rozhrania hodnotenie zamestnancov pri vopred zadefinovanej hierarchii, pracovných pozíciách a stanovenom hodnotiacom spôsobe, resp. už zavedenom systéme hodnotenia. Systém so svojím príjemne a jednoducho koncipovaným ovládaním umožňuje manažérom ,ako aj samotným hodnoteným zamestnancom prácu s ním bez väčších nárokov na znalosti v oblasti IT.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®