NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
SERVERY
SIETE LAN
KANCELÁRSKA TECHNIKA
ČIERNA TECHNIKA
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Hardvér a siete / Servery /
Servery

Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu), ktorý vrámci počítačovej siete zastáva v hierarchii nadradené miesto vzhľadom na funkcionalitu, poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom.

Pojem "server" sa v súčasnosti často zamieňa so strojom (host machine), na ktorom je samotný server (program) spustený.

Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete.

V prípade softvéru ide o podobný princíp na úrovni aplikácie: poskytuje klientským aplikáciám dáta alebo funkcionalitu uloženú v ňom alebo v databáze.

Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér a jeho funkcia je zabezpečená lepšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napríklad je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, má redundantný napájací zdroj, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, automaticky zálohuje údaje na záložné médium, obsahuje diskové pole a pod.

Server môže byť skonštruovaný na báze bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale väčšinou sa používa špeciálne upravený hardvér prispôsobený potrebám serveru. Väčšina serverov totiž beží 24 hodín denne 7 dní v týždni a z toho vyplýva potreba vyššej životnosti.

            Naša spoločnosť  Vám vie navrhnúť ako aj zrealizovať optimálne riešenie z hľadiska nákupu ako aj starostlivosti o server.

 

 

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®