NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
VYMAZANÉ DÁTA
POŠKODENÉ DÁTA
POŠKODENÉ HDD
RÔZNE DÁTOVÉ NOSIČE
SLUŽBY
E-SHOP
/ Obnova stratených dát / Poškodené dáta /
Poškodené dáta

V prípade poškodených dát je kľúčové ako a do akej miery sú dáta poškodené. V tomto prípade je situácia komplikovanejšia ako pri jednoduchom vymazaní. V niektorých prípadoch sa dajú dáta obnoviť úplne, v niektorých iba čiastočne. V každom prípade je potrebné dôkladne a správne vyhodnotiť situáciu a zvoliť správny postup. Jediná drobnosť môže viesť k obnove, ale aj úplnej strate poškodených dát.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®