NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
VYMAZANÉ DÁTA
POŠKODENÉ DÁTA
POŠKODENÉ HDD
RÔZNE DÁTOVÉ NOSIČE
SLUŽBY
E-SHOP
/ Obnova stratených dát / Rôzne dátové nosiče /
Rôzne dátové nosiče

Záznamové médium alebo dátové médium alebo dátový nosič je externý a nezávislý nosič dát, využívajúci na záznam nejaký vhodný fyzikálny princíp. V praxi sa pod pojmom dátové médium často myslí prenosné výmenné dátové médium. Tieto média sú predovšetkým určené na ukladanie dátových súborov vo výpočtovej technike.

Môžeme ich rozdeliť z viacerých hľadísk:

* Podľa druhu delíme médiá na

          o Vymeniteľné (pre záznam/čítanie na takéto médium sa používa ďalšie zariadenie - zapisovač/čítač dát, jeden zapisovač/čítač slúži pre viacero médií

          o Pevné, zabudované - ktoré sú súčasťou zapisovacieho zariadenia

 * Podľa charakteru záznamu, ktorý je nosičom dátového záznamu

          Digitálne – pre digitálny záznam sa dáta obvykle ukladajú v binárnej forme

          o Analógové

 * Podľa trvácnosti záznamu dát na dátovom médiu

          o Pernamentné (trvalé)

          o Semipermanentné (prepisovateľné)

          o Nestále (po vypnutí napájania sa obsah stratí)

Medzi dátové média môžeme zaradiť všetky druhy a typy dátových pamätí.

 * Podľa princípu záznamu sa dátové médiá delia na

          o Magnetické médiá (disketa, pevný disk, magnetooptický disk, magnetická páska ...)

          o Optické médiá (CD, DVD, Blu-Ray, HD DVD ...)

          o Elektronické média - flash pamäte, pamäťové karty (Secure Digital, Multimedia Card, Memory Stick, xD-Picture Card, USB flash pamäte ...)

          o Neelektronické dátové nosiče pre písanie a kreslenie, ručné aj strojové (papier, tabuľa, fotopapier)

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®