NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
VÝVOJ
HOTOVÉ PRODUKTY
SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA
SPRACOVANIE DÁT
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
/ Aplikácie na mieru / Systémová integrácia /
Systémová integrácia

Heterogénnosť systémov a aplikácií je dnes bežný jav. Pred systémovým integrátorom stojí úloha vytvoriť funkčný a efektívny systém. Systém, ktorý obstojí v nepretržitej prevádzke a je odolný voči výpadkom techniky alebo zlyhaniu ľudského faktora. To sa dá dosiahnuť iba profesionálnou integráciou systémov, ktoré tak vytvoria jeden fungujúci organizmus - informačný systém, ktorý umožní venovať sa podnikaniu a napĺňať Vaše ciele.

Preto kúpa už existujúceho systému alebo vývoj nejakej aplikácie ešte neznamená úspech. Daný systém treba nasadiť a zaintegrovať do existujúceho prostredia, prepojiť ho s inými systémami ako aj úložiskami potrebných dát.

© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®