NWS
SOFTVÉR
BEZPEČNOSŤ
PROJEKTY
PORADENSTVO
HARDVÉR A SIETE
APLIKÁCIE NA MIERU
WEBSTRÁNKY
PROPAGÁCIA A DIZAJN
OBNOVA STRATENÝCH DÁT
SLUŽBY
E-SHOP
10 rokov NWS

Spoločnosť Net & Web Services, s.r.o. pôsobiaca pod registrovanou značkou NWS oslavuje tento rok 10 rokov pôsobenia na trhu s IT. Desaťročnicou svojej existencie plánuje priniesť pre svojich súčasných ako aj budúcich klinetov mnohé novinky a inovatívne riešenia z oblasti IT. Podľa vyjadrenia jej konateľov sa máme na čo tešiť.

Spoločnosť NWS bude mať 5.8.2012 už 10 rokov svojej pôsobnosti na trhu s IT.
07.06.2012
Softvérové riešenia pre HR "EduBase"

EduBaseEducation and Training database

Najdôležitejším článkom každej úspešnej spoločnosti sú ľudia.
Každá spoločnosť, ktorá si uvedomuje túto skutočnosť investuje do vzdelávania svojich zamestnancov a vytvára efektívny systém vzdelávania. 
Tento systém je však pri väčšom počte zamestnancov mnoho krát neprehľadný a tak pridáva prácu personalistom. Preto sme sa v spoločnosti NWS rozhodli vyvinúť pre Vás  softwarové riešenie s názvom EduBase.

EduBase – Education and Training database
01.01.2012
Softvérové riešenia pre HR "SackSYS"

SackSYSEmployees assessment system:

Každá spoločnosť stojí a padá na ľuďoch. Ak už ste mali to šťastie a našli ste tých pravých, je dôležité aby mali spätnú väzbu. Či ste spokojný s ich prácou, v čom sú dobrý alebo naopak v čom sa musia zlepšiť... Preto Vám prinášame SackSYS.

SackSYS – Employees assessment system
01.01.2012
Obchodná verejná súťaž - UKONČENIE

Spoločnosť Net & Web Services, s.r.o. ukončila dňa 22.10.2009 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s predmetom obchodnej verejnej súťaže "Vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality a v oblasti interných auditov".

Všetky predložené súťažné návrhy boli vyhodnotené a boli z nich vybrané najvýhodnejšie ponuky.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za zúčastnenie sa v obchodnej verejnej súťaži.

Ukončenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE s predmetom "Vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality a v oblasti interných auditov"
23.10.2009
Obchodná verejná súťaž

Spoločnosť Net & Web Services, s.r.o. vyhlasuje dňa 16.10.2009 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s predmetom obchodnej verejnej súťaže "Vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality a v oblasti interných auditov".

Predmet obchodnej verejnej súťaže sa obstaráva pre projekt s názvom Zvyšovanie vzdelania a zručností zamestnancov v oblasti riadenia, kvality a procesov ako nástroj pre rozvoj spoločnosti.

Lehota na predkladanie ponúk je do 22.10.2009 do 10:00 hod.

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE s predmetom "Vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality a v oblasti interných auditov"
16.10.2009
Účasť na konferencii audítorov

Zástupcovia spoločnosti NWS sa dňa 3.-4. júna zúčastnia ako partneri konferencie audítorov v Grandhoteli Bellevue, v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách, kde budú prezentovať služby z oblasti IT.

3.- 4. júna 2009 v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
03.06.2009
Konferencia Pojišťovnictví ČR & SR 2008

25. a 26.11.2008 riaditeľ spoločnosti NWS, Ing. Viliam Koza prednášal na konferencii Pojišťovnictví ČR & SR 2008 ktorá sa konala v Prahe v hoteli Diplomat na tému :

Jak mohou informační technologie podporovat
změny v pojišťovně
• Jak být připraven na změny?
• Informační technologie – čtvrtý pilíř?
• Lze nalézt úspory v rostoucích rozpočtech na IT?
• Trendy informačních technologií nejen ve finančním sektoru

25.- 26.11.2008 v hoteli Diplomat v Prahe (ČR)
25.11.2008
 1 
© 2009 NWS - Net & Web Services, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Powered, designed and hosted by NWS®